privacy-verklaring

Voorbeelden van kleur in interieur en huis op pagina met privacy-verklaring.

Privacy-verklaring van Voorkleur:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Voorkleur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Voorkleur, en/of omdat u deze bij een offerte-aanvraag verstrekt.
Voorkleur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam –
– Uw adresgegevens –
– Uw telefoonnummer –
– Uw e-mailadres –

WAAROM VOORKLEUR GEGEVENS NODIG HEEFT

Voorkleur verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen of telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt.
Daarnaast kan Voorkleur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit de dienstverlening van Voorkleur.

HOE LANG VOORKLEUR GEGEVENS BEWAART

Voorkleur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er een overeenkomst tot stand komt, wil Voorkleur op uw verzoek ook later nog aanvullende dienstverlening kunnen bieden, aansluitend op een eerder geleverd kleuradvies. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Voorkleur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Voorkleur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Voorkleur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Voorkleur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Voorkleur gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Voorkleur te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Voorkleur heeft hier geen invloed op.
Voorkleur heeft Google geen toestemming gegeven om via Voorkleur verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kleur@voorkleur-advies.nl. Voorkleur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.